Bine aţi venit, dragi români!  Rețeaua Literară Universul Artei Proiectul Colțul de Literatură reprezintă cea mai bogată colecţie de forme scrise, rare, ale personalităților neamului românesc, constând în poezii, proză, critică literară, jurnal, eseu!.. De asemenea, extinderea proiectului cu un Studiu aprofundat al Literaturii, precum Tehnică Literară (Poetică și Versificație), Filologie, Lingvistică, Logică, Filosofie și organizat astfel încât să cuprindă și alte domenii, în prezent însumând un număr impresionant de pagini, conferă Originalitate, unicitate!..

COMPENDIU.jpg

Bine aţi venit, dragi români!
Proiectul Colțul de Literatură reprezintă cea mai bogată colecţie de forme scrise, rare, ale personalităților neamului românesc, constând în poezii, proză, critică literară, jurnal, eseu!.. De asemenea, extinderea proiectului cu un Studiu aprofundat al Literaturii, precum Tehnică Literară (Poetică și Versificație), Filologie, Lingvistică, Logică, Filosofie și organizat astfel încât să cuprindă și alte domenii, în prezent însumând un număr impresionant de pagini, conferă Originalitate, unicitate!..  
divider.png
Scrieți, compuneți sau doar vă place să citiți poezie, proză, sau alte forme ale scrierii? Alăturați-vă!.. 
 
  • Continuarea structurilor, sistematic
  • Adăugarea conținutului, gradual
  • Cont și acces de MEMBRU/AUTOR

(vezi mai multe detaliiStatutul de Membru

Universul Artei - Colțul de Literatură!..

BLOG (jurnal personalizat - după condiții Statut Membru)
FORUM (cont gratuit, pus la dispoziția dvs.) 
Rețea Jurnale - Academie - Educație - Artă (cont la cerere)

Rețeaua Literară Universul Artei - cont gratuit

Rețeaua Literară Universul Artei - O platformă alternativă pentru promovarea Literaturii Române. Titanii Literaturii. Marii Clasici. Contemporani. Neștiutele Glasuri – Izvoadele Românilor. Promovarea Valorilor Reale a neamului românesc, precum și a poeților și scriitorilor români(nivel de clasificare după Calibru). Universul Artei – Colțul de Literatură.

IZVOADELE DE AUR ALE ROMÂNILOR – NEȘTIUTELE GLASURI

 

„Eu sunt Th3Mirr0r.
Creatură, adaptându-mă acestei vieți pe care sunt nevoit să o îmbrățișez așa cum se cuvine, cu toate cele ce mi-s scrise naintea-mi. M-am născut în sânul acestui popor binecuvântat de către Dumnezeu: poporul român – creștin, începând din secolul III (precum și marele Alecu Russo mărturisește) - și care în ciuda tuturor prigoanelor, a păstrat Biserica Răsăriteană – Ortodoxia, drept pavăză avându-l pe Unul Iisus Hristos Mântuitor, din care Heraldicul Heraldicelor arată Înțelepciune Înțelepciunilor, Izvorul de Viață Dătător, de unde atâtea Glasuri Neștiute purces-au a descrie toate cele ce li s-au arătat, Sfinte Taine, mărturisitoare ale Credinței Creștine, prin nemuritorul suflet – comoara cea mai de preț a omului. De-a lungul vremii, dintr-o Istorie din care se zărește o mare dâră de sânge, răsar Neștiutele Glasuri, mărturisind Adevărata Credință, arătând Iubirea cea fără de care nimic n-ar exista. Se farmă stanele păgâne, sub Puterea Dumnezeului Celui Viu, care Înviind din morți, vestea lumii întregi că El, Iisus Hristos, Este Fiul Cel PreaMărit și Slăvit de toată făptura și zidirea – Măreția Creației Sale întrecând orice închipuire lumească, fiindcă totul este Viață. Astfel, grăiesc Sfintele Scrieri, ale Părinților Bisericii neamului românesc, care de-a lungul veacurilor, păstrate fost-au cu sfințenie, de până și domnitorii, voievozii, închinat-au viața, întru dreptate, durând Sfintele Mănăstiri și Biserici, pe cuprinsul acestei Țări binecuvântate. Izvoadele de Aur, ale românilor, șad mărturie, asupra tuturor celor întâmplate – dezvăluind acelora care au mai mare nevoie, despre Măreția Creației lui Dumnezeu!.. Dincolo, se zăresc mormintele lor, unde loc de hodină, au aceia care pentru această țărișoară, au sacrificat totul – iar numele drepților monahi, pavăză asupra tuturor izvodirilor; mumele domnitorilor, au îmbrățișat de asemenea cinstea și se revăd încrustate, precumu acele care slujit-au patria și neamul, monahii despre care deopotrivă, oameni de seamă, au onorat trecerea-le prin astă viață; mai deoparte, mormintele eroilor, cei știuți – precumu și aceia care neștiuți ochilor lumești, doar codrii, mărturisesc despre faptele lor vrednice de amintit - și iată, iată, iată!.. Comorile! Adevăratele comori ale lumii aceste!.. Căci, până și marele împărat pilduitor, Alexandru, dat-a mărturie asupra deșertăciunii, când spre cea de-a treia dorință dat-a poruncă a face două găuri săcriului, ș-a fi îngropat cu mânile dinafară, tra vedea o-întreagă lume că n-a luat nimic, cu dânsul, pre cealaltă lume – Raiul despre care Sfânta Scriptură vorbește, Cuvântul Dumnezeului Celui Viu care precumu scrie, Legea: ceriu și pământul vor trece, dară Cuvântul va rămâne în veci!.. – Iată, iată!.. Heraldicul Heraldicelor, dincolo de toate însemnele păgânești, ori ereticii, legiutorii, vrăjitorii și diabolicii care s-au tot spetit a ascunde, tăgădui - și mai grav, a stârpi, prin luciferianismul care în zilele noastre, tot mai aprig, luptă din răsputeri, a cuprinde și-a acapara întreaga omenire. 
Nu sunt unul drept, cum nici vrednic, nu mă fac, spre ceva anume. Sunt la rându-mi, un smintit plin de păcate - și n-am nimic a mă mândri, cum nici a mă răsfăța. Conștientizez, pe zi ce trece, despre Neștiutele Glasuri – Izvoadele de Aur, iară dincolo de a mea neliniște, durere, fărădelege, voiu măcariu a da mărturie asupra tuturor acestora care de mare folos, se vor face sufletului care doar o clipă, de-ar șade a cugeta, nu doar că s-o minuna asupra-le, ci mai mult, fie-va întru pacea și bucuria, nevoința și binecuvântarea sa!.. Privesc în juru-mi, spre această lume cu totul și cu totul scufundată într-o întunecime, însă nimic nu mă mai uimește, cum nici a mă neliniști, cu adevărat. Căci, dincolo de întunericul vremii, răsar candile luminoase, de la străbunii spre care chipul meu hâd privește, spre care stârvul meu zvâcnește, spre care mintea-mi, chiatră, rumpe cremini, spre care inima-mi – o cioată – muche așchii!.. Iacată-mă-s!.. Un sprav - și care ajuns-a a cunoaște densitatea unui punct! O, Doamne!.. Toată știința lumii aceste, toate mințile savanților, celor vechi și celor noi, de s-ar strânge laolaltă, cu tot cu vrafurile de cărți unde sălășluiește colbul vremii, asupra-le, și n-ar face nici măcar cât un grăunte de năsîp!.. A lor știință, spre cari se-îndreaptă mințile acestea nevolnice, inimile cari nu reflectă decât oglinzi stricate, nimica este!.. O încercare zadarnică a legiferării fărădelegii, nu va putea niciodată suprima Măreția Creației, căci nimeni, absolut nimeni, nu are vreo putere! Și dintr-atîta deșertăciune care este, oamenii și-au făcut valori peste valori, dar fără de niciun folos – numaidecât al lor – precumu și a tainelor care desprinsu-s-au de pe urma-le, tot spre gloria binelor și către Îndreptare!.. Oare.. cumu a le zice acelora care până și marele Bolliac, scris-a Rugăciune?!.. Oare, cumu a le striga despre îndureratul Mumulean?!.. Cumu a le povesti despre măreția, cinstea și sacrificiul domnitorilor, voievozilor acestei țare?!.. Cumu a grăi măcariu un strop de stih dela Dimitrie Barilă, ori ce altă Gură de Aur - Țichindeal, a-și mai unge o inimă binecuvântată?!.. O!.. O, voi, aceia care sunteți patrioți numai cu numele pe-o hârtie, și care identitatea voastră vă cuprinde un cod numeric!.. O, voi, aceia care din gura-vă numa năsîp, vă curge - și care din mânile strâmbe, gesticulați semnele păcii, spre mai degrabă legiferarea fărădelegii!.. O, voi, cei care numiți minune o fântână cântătoare șă pline de lumine, dară care nu vedeți pe cei însetați, cum se uscă, cu ochii întristiați către Ceriu!.. O, voi, cei care desfătării vă pricepeți, chiuind și vesălind, la ospeță de tot soiul, care nu vă încumetați a gîndi o clipă, numai, spre ceia cari n-au nici un colț de pîne!.. O, voi, cei care țanțoși vă purtați pașii pe covorul roșu al lumii aceste, dar care veți pieri deopotrivă, iară iarbă multă, multă, vă va astupa glasurile!.. Neștiutele Glasuri, ridica-se-vor a spuie despre ceea ce este cu adevărat, Binecuvântare!.. Izvoadele de Aur, peceti, fărma-vor, spre Îndreptare!.. Iată, iată!.. Unul ca mine, va scrie despre toate acestea!.. Căci spre cinstea adevăratelor Valori ale neamului românesc, fi-vor toate! Și cu nimic, mai mult – cum nici mai puțin, ca după Măsura Calibrului, a le cumpăni pe toate acestea!.. Eu – Creatura, tra-mi face un rost, număra-voi firele de iarbă – de voru crește asupra acelora care voiesc a fi socotiți drepții, și a le arăta că nici n-au cunoscutu dreptatea! O, voi, aceia care spuneți că vă iubiți țara și neamul! Ia vedeți colea, descoperind pe cei care cu adevărat au iubit acestea, de și-au închinat viața toată, spre Binecuvântarea sufletului! Iară acestea, sunt Neștiutele Glasuri, precumu eco din gura-le cuvîntă Slova – iară pre Limba-le, Izvoadele purces-au tainele, cătră lume, obștescul cuprins întru geniul poporului român!.. Na-vă colea, Știință! A vă recunoaște care vă suntu Valorile Reale, Heraldicul Românesc dăinui-va! Iată, iată, scrierile străbunilor noștri, dragi români – care după Calibru, încă mai îndurați toate cu ofrandă și jertfă, și care atunci când sunteți întrebați cine sunteți, știți, precumu recunoașteți, după suflet, obârșia divină la Dumnezeu, - și care de asemenea, cercetați fiind, aveți răspuns la: voi, ce ați făcut, concret, pentru această Țară?!..”

Th3Mirr0r

Literatura-Veche.png

Literatura-Premoderna.png

Literatura-Moderna.png

Literatura Română

BIBLIOTECA UNIVERSUL ARTEI - Colțul de Literaturăheader.jpg

Ultimele Activități Înregistrate
Compendium Litterae: DIMITRIE LIUBAVICI
*
Compendium Litterae: DIMITRIE LIUBAVICI
P. P. PANAITESCU / MACARIE TIPOGRAFUL
P. P. PANAITESCU / MACARIE TIPOGRAFUL
P. P. PANAITESCU / MACARIE TIPOGRAFUL
P. P. PANAITESCU / MACARIE TIPOGRAFUL
P. P. PANAITESCU / MACARIE TIPOGRAFUL
Compendium Litterae: MACARIE TIPOGRAFUL
P. P. PANAITESCU / MACARIE TIPOGRAFUL
P. P. PANAITESCU / MACARIE TIPOGRAFUL
Din activitățile înregistrate
N. Lorga / MACARIE TIPOGRAFUL
COMPENDIUM LITTERAE
P. P. PANAITESCU / MACARIE TIPOGRAFUL
(Lucian Petroaia/Nicolae D. Necula): MACARIE TIPOGRAFUL
Agnes Erich/Niculina Vârgolici / MACARIE TIPOGRAFUL
P. P. PANAITESCU / MACARIE TIPOGRAFUL
Compendium Litterae: MACARIE TIPOGRAFUL
Compendium Litterae: MACARIE TIPOGRAFUL
Agnes Erich/Niculina Vârgolici / MACARIE TIPOGRAFUL